בית פרטי , שכ' קרית קרניצי, רמת גן 1

שטח המגרש: 1 דונם. שטח בניה: 438 מ"ר סיום בניה: 2011